NlFr

disclaimer

De volledige inhoud, lay-out en vormgeving van deze www.kurkinhuis.be en alle afgeleide domeinen, is in het bezit van of onder controle van APCOR , en wordt door universele auteursrechten beschermd. De inhoud is bestemd voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden. Het is verboden de inhoud te wijzigen of te verveelvoudigen. APCOR verbindt zich ertoe om de informatie op deze website up-to-date te houden, maar verklaart, waarborgt of garandeert niets inzake de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. APCOR kan in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade of problemen aan uw systeem die het resultaat zijn van uw toegang tot, of uw onvermogen tot toegang tot deze website. APCOR is niet verantwoordelijk voor de inhoud van links naar andere sites en is niet aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van deze inhoud. De handelsmerken, handelsnamen en producten op deze website zijn internationaal beschermd. Gebruik hiervan zonder voorafgaande schriftelijke toelating van APCOR, zijn partners of de rechtmatige eigenaars van deze aspecten, behalve om de producten of diensten te identificeren, is verboden.
APCOR behoudt zich het recht voor om, ten allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van deze site te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder kennisgeving aan om het even wie.